affärsutveckling

Business Analyst

Som Business Analysts driver och möjliggör vi förbättringar inom er verksamhet. Vi fokuserar ofta på programvaror och olika typer av IT system, men även förbättringar av processer, produkter och tjänster ligger inom vårt område.

Vad gör en Business Analyst?

En stor del av arbetet är att definiera och dokumentera affärskrav. Vid behov ifrågasätter vi krav för att säkerställa att det vi tar fram gagnar er som kunder. Ibland är det andra personer som har bättre förståelse för vad som behövs och därför är det viktigt att vi tar input från flera håll innan något slutligen bestäms. Förutom den information vi får från andra behöver vi ibland också utvärdera data med hjälp av analytiska eller statistiska verktyg för att upptäcka användbar information. Vi jobbar i gränslandet mellan teknik och verksamhet och kan se både helheter och detaljer vid behov. 

Vilka kompetenser har en Business Analyst?

Vi är bra på att analysera, strukturera samt lösa komplexa frågeställningar. Ofta diskuterar och förhandlar vi med många olika personer för att förstå vad som behöver göras och hur man når en samsyn kring det. Att vara bra på kommunikation är väldigt viktigt och vi behöver ofta anpassa informationen beroende på vem som är mottagaren. Vi vet vikten av att vara både bra lagspelare och att kunna driva saker själva för att nå bästa resultat. Som BA jobbar vi nära projektledare eller produktägare och utvecklare, Scrum Master och Test Managers och har en nyckelroll.

Vi har en bred portfölj med beskrivningar av förstudier, integrationsprojekt, verksamhetsprojekt och implementeringar av olika system.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med affärsutveckling och hur vi kan hjälpa er? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Tillsammans kan vi göra skillnad!