Certifikat

Autocall Digital Payment 1810C

Tillväxten i den globala ekonomin är intakt, även om det var en tillfällig svaghet i början av året. Sencykliska drivkrafter som t.ex. en stark arbetsmarknad och stigande investeringar talar för en fortsatt god tillväxt i år och det kommande året. Geopolitiska risker oroar de finansiella marknaderna, allt från Brexit-processen, upptrappade handelskriget samt president Trumps påverkan på de internationella relationerna. De hittills annonserade importtullar från USA och Kina bedöms i dagsläget få små effekter på världshandeln och den globala BNP-tillväxten. Tillväxtkrafterna i form av privat konsumtion och investeringar har historiskt haft en förmåga att överraska i både styrka och längd. Nuvarande konjunkturuppgång är på väg att bli den längsta i modern tid och ur ett makroekonomiskt perspektiv ser framtiden fortsatt bra ut, men det är sent i den ekonomiska cykeln och frågan kvartsår hur länge tillväten kan fortsätta. Denna diskussion kan bidra till oro på de finansiella marknaderna.
 

Certifikat Autocall Digital Payment 1810C är ett certifikat med exponering mot fyra bolag som tillhandahåller digitala betalningslösningar, med 1-5 års löptid.  

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-5 år
Ackumulerande kupong: 6,85 % (Indikativt, lägst 4,0 %) per halvår                  
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Underliggande bolag:   Ingenico, PayPal, Square & Wirecard
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Emittent/Garant: BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. / BNP PARIBAS S.A.
Garantrating: S&P: A / Moody's: Aa3
ISIN: SE0011752039

Sista anmälningsdag:                                          

7 December 2018

 

Kreditobligation

USA High Yield 1810A

Kreditobligation USA High Yield 1810A är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 9,10 % (indikativt, lägst 5,0 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)

 

 

Certifikat

Asien Lock-In 1810B

Certifikat Asien Lock-In 1810B är ett certifikat med exponering mot två asiatiska aktieindex och ett australiensiskt aktieindex, med 7 års löptid. 

Löptid: 7 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad 100 % (indikativt, lägst 50%) 
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % Var 4:e månad
Inriktning Asien
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag Combo 1810E

Certifikat Autocall Nordiska Bolag Combo 1810E är ett certifikat med exponering mot fyra nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,75 % (indikativt, lägst 7,0 %) per år
Utbetalande kupong: 4,5 % (indikativt, lägst 2,0 %) per år
Inlösenbarriär: 85 %
Riskbarriär: 60 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Marine Harvest, Nordea, Norsk Hydro &
Vestas Wind Systems