Certifikat

Autocall Electric Vehicle Value Chain 1710D

De kommande åren kan bli genombrottsåret för elfordon, den teknologiska utvecklingen har utvecklats mycket och dessa teknologiska lösningar blir nu verklighet i allt fler eldrivna fordon. Försäljningen av elbilar ökar för varje år och förväntningarna är att försäljningsvolymerna kommer att öka dramatisk de kommande åren. Kina är den största marknaden för elbilar och driver tillväxten, men i USA och Europa ökar intresset kontinuerligt i samband med den teknologiska utvecklingen blir effektivare och bättre. Biltillverkare har satsat mycket på att utveckla nya elektriska långdistansmodeller som skall klara av att åka mer än 320 km på en laddning. Ett stort antal biltillverkare kommer nu att investera mer i forskning och utveckling gällande elbilar för att ligga i framkant i utvecklingen och kunna möta kundernas behov. Försäljningen av elbilar har ökat med 50 % för fjärde året i rad. Elbilsmarknaden befinner sig just nu mellan två faser, genombrott och uppskalning. Detta är synonymt med snabb tillväxt.

Certifikat Autocall Electric Vehicle Value Chain 1710D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier med en stark koppling till elbilens värdekedja, med 1-5 års löptid. 

Marknadsföringsmaterial
Teckningsanmälan
Slutgiltiga Villkor
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-5 år
Ackumulerande kupong: 11,0 % (Indikativt, lägst 5,0 %) per halvår                     
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Underliggande bolag:   Geely, Panasonic,
Sociedad Química y Minera de Chile & Tesla          
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Emittent/Garant: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. / BNP PAribas S.A.
Garantrating: S&P: A / Moody's: Aa3
ISIN: SE0010468652

Sista anmälningsdag:                                          

8 December 2017

 

Kredithybrid

Twin-Win Sydeuropa Bonus 1710A

Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus 1710A är en kredithybrid med exponering mot tre sydeuropeiska aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 60 %)
Bonuskupong: 32 % (indikativt, lägst 17 %)
Barriärnivå: 60 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Sydeuropa
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Women Leadership Lock-In 1710B

Certifikat Women Leadership Lock-In 1710B är ett certifikat med exponering mot aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20%
Inriktning: Women Leadership
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1710C

Kreditcertifikat Europa High Yield 1710C är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 7 år
Kupong: 8,45 % (indikativt, lägst 4,65 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1710E

Certifikat Autocall Semiconductor 1710E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarsektorn med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,75 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

AMS, Advanced Micro Devices,
Micron Technology & Qualcomm

 

Hävstångscertifikat

Global Infrastruktur Bonus 1710F

Hävstångscertifikat Global Infrastruktur Bonus 1710F är ett hävstångscertifikat med exponering mot den globala infrastruktursektorn, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 23 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Global Infrastruktur

 

Hävstångscertifikat

Carmignac Emerging Patrimoine 1710G

Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine 1710G är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index vars inriktning är mot fonden Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 590 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine