Certifikat

Autocall Europeiska Banker Low Trigger 1712D

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner, även de råvaruproducerande länder som tidigare påverkades negativt av prisfallet på bland annat olja. Ekonomin i USA visar på förbättringar på bred front, både bland hushåll som företag. Kina ser ut att plana ut i en kontrollerad inbromsning samtidigt som tillväxten i Europa visar på en uppväxling de senaste månaderna. Europa har gynnats av de rekordlåga räntorna, lågt oljepris, svag euro samt en fortsatt normalisering av finansiella förhållanden i banksektorn. Även ECB:s expansiva penningpolitik har gynnat den europeiska marknaden. Trots flyktingkris, politisk turbulens och Brexit, så fortsätter tillväxten i Europa att utvecklas positivt. Riskerna till vårt scenario är att tillväxttakten i Europa kommer att påverkas mer negativt än förväntat efter den brittiska Brexit-omröstningen.

Certifikat Autocall Europeiska Banker Low Trigger 1712D är ett certifikat med exponering mot 4 europeiska bankaktier, med 1-3 års löptid. 

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-3 år
Ackumulerande kupong: 10,25 % (Indikativt, lägst 7,85 %) per år                     
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 60 %
Underliggande bolag:   Bper Banca, Commerzbank, Credit Agricole & Santander
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Emittent/Garant: SG Issuer / Societe Generale
Garantrating: S&P: A / Moody's: A2
ISIN: SE0010662882

Sista anmälningsdag:                                          

2 Februari 2018

 

Kredithybrid

Twin-Win Sydeuropa Bonus 1712A

Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus 1712A är en kredithybrid med exponering mot tre sydeuropeiska aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 72 %)
Bonuskupong: 32 % (indikativt, lägst 18 %)
Barriärnivå: 60 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Sydeuropa
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Women Leadership Lock-In 1712B

Certifikat Women Leadership Lock-In 1712B är ett certifikat med exponering mot aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20%
Inriktning: Women Leadership
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1712C

Kreditcertifikat Europa High Yield 1712C är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 7 år
Kupong: 7,75 % (indikativt, lägst 4,30 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Autocall Råvarubolag 1712E

Certifikat Autocall Råvarubolag 1712E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom råvarusektorn med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,25 % (indikativt, lägst 1,85 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Boliden, China Molybdenum,
Freeport-McMoRan & Rio Tinto

 

Hävstångscertifikat

Carmignac Emerging Patrimoine 1712F

Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine 1712F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index vars inriktning är mot fonden Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 590 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine