Certifikat

Autocall Gaming 1802E

Enligt Newzoo kommer den globala spelmarknaden att nå 116 miljarder dollar i intäkter, en ökning från 10,7 % året innan. 2017 års intäkter för mobilspelssegmentet reviderades uppåt mest av alla spelsegment, från 46,1 miljarder dollar till 50,4 miljarder dollar. Ur ett regionalt perspektiv drivs justeringen främst av nya intäktstal för både Kina och Japan. Dessa två länder representerar för närvarande 40 % av den globala spelmarknaden. Tillväxten kommer främst från de tre stora segment vilka är mobilspel, datorspelstillbehör (uppgraderingar och kringutrustning till existerande hårdvara) samt onlinespel.

Certifikat Autocall Gaming 1802E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom data- och TV-spelssektorn, med 1-3 års löptid. 

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-3 år
Ackumulerande kupong: 6,36 % (Indikativt, lägst 3,0 %) per halvår                     
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Underliggande bolag:   Activision Blizzard, NetEase, Nintendo & Take-Two Interactive Software
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Emittent/Garant: BNP Paribas Issuance B.V. / BNP Paribas S.A.
Garantrating: S&P: A / Moody's: Aa3
ISIN: SE0010832113

Sista anmälningsdag:                                          

16 Mars 2018

 

Obligation

Global Index 1802A

Obligation Global Index är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex.

Löptid: 8 år
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad: 120% (indikativt, lägst 70%)
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp:  10 000 kr per obligation
Inriktning: Globalt aktieindex

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 130 % (indikativt, lägst 75 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1802C

Kreditobligation USA High Yield 1802C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,71 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1802D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1802D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1802F

Certifikat Autocall Semiconductor 1802F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarsektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,55 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

AMS, Cypress Semiconductor,
Micron Technology & NVIDIA