Certifikat

Autocall Nordiska Bolag 1906C

Den höga BNP-tillväxten i omvärlden 2018 har följts av något svagare tillväxt i de flesta regioner i år. Även tillväxten i världshandeln har dämpats något under 2018, tillväxten i den globala ekonomin är förenlig med en mer normal tillväxt framöver. Den globala tillväxten väntas ändå vara relativt god kommande året och ge fortsatt stöd till konjunkturen även om tillväxten förväntas dämpas något de kommande åren. Sysselsättningen har stigit och arbetslösheten har sjunkit i de flesta länder och de finansiella förhållandena för privatpersoner och företag ser fortfarande goda ut.

Certifikat Autocall Nordiska Bolag 1906C är ett certifikat exponerad mot 4 nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-5 år
Ackumulerande kupong: 3,42 % (Indikativt, lägst 1,90 %) per kvartal                  
Inlösenbarriär: 75 % av startkurs
Kupongbarriär: 60 % av startkurs
Riskbarriär efter 5 år: 60 % av startkurs
Inriktning: Autoliv, Nokia, Nordea & Stora Enso
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Emittent/Garant: SG Issuer / Société Générale
Garantrating: S&P: A / Moody's: AI
ISIN: SE0012740801

Sista anmälningsdag:                                          

23 Augusti 2019
 

 

Kreditobligation

USA High Yield 1906A

Kreditobligation USA High Yield 1906A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      8,90 % (Indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Certifikat

Autocall Ny Konsumtion Fast Kupong 1906B

Certifikat Autocall Ny Konsumtion Fast Kupong 1906B är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 3,05 % (indikativt, lägst 1,90 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 85 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Beyond Meat, GrubHub,
Match Group & Uber Technologies

 

 

Hävstångscertifikat

Reforest'Action Human Capital Bonus 1906D

Hävstångscertifikat Reforest'Action Human Capital Bonus 1906D är ett hävstångscertifikat med exponering mot hållbart skogsbruk och ett hållbart index. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Emissionskurs: 1 500 kr Per Hävstångscertifikat
Investerat belopp: 1 700 kr Per Hävstångscertifikat
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %) 
Bonuskupong: 20 % (indikativt, lägst 15 %) 
Barriär Bonuskupong: 90 % av startkurs
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Hävstångscertifikat
Inriktning:

Hållbarhet