Certifikat

Autocall Råvarubolag 1712E

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner, även om den amerikanska tillväxten inte imponerar. De delar av ekonomin som tydligast uppvisar styrka är arbetsmarknaden i såväl USA som Europa, bättre tillväxt i Kina drivet av en bättre konjunktur samt ökade investeringar har drivit återhämtningen i flera tillväxtmarknadsländer. Den globala utvecklingen med bättre tillväxtutsikter och uppjusterade vinstprognoser har påverkat de globala aktiemarknaderna positivt. Den allt starkare konjunkturen innebär också att riskaptiten har kommit upp, detta bör rimligen medföra att centralbanker inte behöver stimulera lika mycket. Ekonomin i USA visar på förbättringar på bred front, dock är tillväxten inte lika stark som tidigare. Arbetsmarknaden har succesivt blivit bättre vilket tillsammans, med stigande tillgångspriser har bidragit positivt till konsumentens framtidstro, och till viss del konsumtionsviljan. Till skillnad mot USA överraskar Europas tillväxt på uppsidan. Tillväxten drivs av stigande sysselsättning och förbättrat hushållsoptimism. Den politiska risken har minskat något, dock med förnyad oro angående valet i Katalonien. Brexit-förhandlingarna fortgår med en tendens till inbromsning i brittiska ekonomin. Kinas tillväxt har överraskat positivt men ser ut att plana ut i en kontrollerad inbromsning. 
 

Certifikat Autocall Råvarubolag 1712E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom råvarusektorn, med 1-5 års löptid. 

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-5 år
Ackumulerande kupong:  3,25 % (Indikativt, lägst 1,85 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Underliggande bolag: Boliden, China Molybdenum, Freeport-McMoRan & Rio Tinto
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Emittent/Garant: SG Issuer / Societe Generale
Garantrating: S&P: A / Moody's: A2 
ISIN: SE0010662890
Sista anmälningsdag:                            2 Februari 2018

 

Kredithybrid

Twin-Win Sydeuropa Bonus 1712A

Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus 1712A är en kredithybrid med exponering mot tre sydeuropeiska aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 72 %)
Bonuskupong: 32 % (indikativt, lägst 18 %)
Barriärnivå: 60 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Sydeuropa
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Women Leadership Lock-In 1712B

Certifikat Women Leadership Lock-In 1712B är ett certifikat med exponering mot aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20%
Inriktning: Women Leadership
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1712C

Kreditcertifikat Europa High Yield 1712C är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 7 år
Kupong: 7,75 % (indikativt, lägst 4,30 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Autocall Europeiska Banker Low Trigger 1712D

Certifikat Autocall Europeiska Banker Low Trigger 1712D är ett certifikat med exponering mot 4 europeiska bankaktier med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-3 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 10,25 % (indikativt, lägst 7,85 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 60 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Bper Banca, Commerzbank,
Credit Agricole & Santander 

 

 

Hävstångscertifikat

Carmignac Emerging Patrimoine 1712F

Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine 1712F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index vars inriktning är mot fonden Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 590 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine