Certifikat

Autocall Semiconductor 1707C

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner. Den globala utvecklingen med bättre tillväxtutsikter och uppjusterade vinstprognoser har påverkat de globala aktiemarknaderna positivt där cykliska bolag har utvecklats starkt. Den allt starkare konjunkturen innebär också att riskaptiten har kommit upp, detta bör rimligen medföra att centralbanker inte behöver stimulera lika mycket.  Ekonomin i USA visar på förbättringar på bred front, både bland hushåll som företag. Kina ser ut att plana ut i en kontrollerad inbromsning samt att tillväxten i Europa visar på en uppväxling de senaste månaderna. Tillväxtländerna har stabiliserats något med högre råvarupriser som stöd. Trots osäkerheten finns det flera faktorer som talar för att världsekonomin växer de kommande åren. I de utvecklande ekonomierna ligger förtroendeindikatorer för företag och hushåll på nivåer som är förenliga med en relativt god tillväxt. Återhämtningen i den europeiska ekonomin är fortsatt intakt, ECB:s expansiva penningpolitik samt låga energipriser ger stöd åt den europeiska marknaden. I USA har fortroendet förbättrats på bred front och detta inleddes redan innan presidentvalet. Den starka tillväxten drivs dels av stimulanser inom infrastruktur, skattesänkningar samt investeringar inom energisektor som är en följd av USAs nya politik. Avmattningen fortsätter i Kina, men den senaste tidens har ekonomin utvecklats i linje med förväntningarna. Risker till vårt positiva scenario är de eventuella efterspel från de politiska risker som har sitt ursprung från folkomröstningen om EU-sammarbetet i Storbritannien, men även eventuella politiska konsekvenser av Trumps politik. Rent strukturellt befinner vi oss i en miljö där framförallt aktiemarknaden har förutsättningar att gynnas men att räntemarknaden börjar prisa in en försiktighet.
 

Certifikat Autocall Semiconductor 1707C är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarindustrin, med 1-5 års löptid. 

Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 1-5 år
Ackumulerande kupong:        3,90 % (Indikativt, lägst 2,20 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Underliggande bolag: Advanced Micro Devices, Broadcom, Cavium & Integrated Device Technology
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Emittent: UBS AG, London Branch
Emittentrating: S&P: A+ / Moody's: A1
ISIN: SE0010102400

Sista anmälningsdag:                                          

1 September 2017

 

Kredithybrid

Twin-Win Asien Bonus 1707A

Kredithybrid Twin-Win Asien Bonus 1707A är en kredithybrid med exponering mot fyra asiatiska aktieindex, ett australiensiskt aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 65 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 11 %)
Barriärnivå: 75 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Asien och Australien
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 27
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Global Infrastruktur Lock-In 1707B

Certifikat Global Infrastruktur Lock-In 1707B är ett certifikat med exponering mot global infrastruktur, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60%
Inlåsningsnivå 5 %, 10 % & 15 % 
Inriktning: Global Infrastruktur
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall IT-Säkerhet 1707D

Certifikat Autocall IT-Säkerhet 1707D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-säkerhetssektorn och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 1,16 % (indikativt, lägst 0,70 %) per månad
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Barracuda Networks, Cisco Systems,
FireEye & Fortinet

 

Hävstångscertifikat

Global Bonus 1707E

Hävstångscertifikat Global Bonus 1707E är ett hävstångscertifikat med exponering mot 10 globala bolag, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Globala bolag

 

Hävstångscertifikat

Nordic Yield Optimal 1707F

Hävstångscertifikat Nordic Yield Optimal 1707F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index med inriktning mot Norden, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 695 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: 4 Nordiska Fonder