Hävstångscertifikat

Carmignac Emerging Patrimoine 1710G

Det är fortsatt god ekonomisk tillväxt i flera delar av tillväxtmarknaderna, speciellt i Asien. Mycket tyder på att den samlade tillväxten växlar upp något det kommande året vilket är drivet av den globala tillväxten. Kinas ekonomi växten 6,9 % i årstakt första kvartalet vilket var över förväntan. Kina fortsätter sin kontrollerade inbromsning och väntas leverera en stabil tillväxt de kommande åren. Tillväxtmålet nåddes förra året tack vare ökade krediter, detta ökar dock riskerna i ekonomin vilket har lett till att myndigheterna har inlett kreditåtstramningar.  Den senaste statistiken har visat att dessa åtstramningar har fått önskad effekt. Industrisektorn fortsätter sannolikt att utvecklas svagt med anledning av att myndigheterna försöker styra bort ekonomin från kapital- och kreditintensiva sektorer. Tjänstesektorn som utgör hälften av ekonomin har hållit emot väl, när tillverkningsindustrin haft det besvärligt har tjänstesektorn växlat upp och tagit över och lär fortsätta driva tillväxten. 
 

Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine 1710G är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index vars inriktning är mot fonden Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, med 4 års löptid. 

Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Hävstångscertifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 4 år
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %) 
Inriktning: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 
Nominellt belopp: 10 000 kr per hävstångscertifikat
Teckningskurs: 1 390 kr per hävstångscertifikat (exklusive courtage)
Emittent/Garant: Natixis Structured Issuance SA / Natixis
Garantrating: S&P: A / Moody's: A2
ISIN: LU1397428696

Sista anmälningsdag:                            

8 December 2017

 

Kredithybrid

Twin-Win Sydeuropa Bonus 1710A

Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus 1710A är en kredithybrid med exponering mot tre sydeuropeiska aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 60 %)
Bonuskupong: 32 % (indikativt, lägst 17 %)
Barriärnivå: 60 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Sydeuropa
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Women Leadership Lock-In 1710B

Certifikat Women Leadership Lock-In 1710B är ett certifikat med exponering mot aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20%
Inriktning: Women Leadership
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1710C

Kreditcertifikat Europa High Yield 1710C är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 7 år
Kupong: 8,45 % (indikativt, lägst 4,65 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Autocall Electric Vehicle Value Chain 1710D

Certifikat Autocall Electric Vehicle Value Chain 1710D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier med en stark koppling till elbilens värdekedja och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 11,0 % (indikativt, lägst 5,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Geely, Panasonic,
Sociedad Química y Minera de Chile & Tesla 

 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1710E

Certifikat Autocall Semiconductor 1710E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarsektorn med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,75 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

AMS, Advanced Micro Devices,
Micron Technology & Qualcomm

 

Hävstångscertifikat

Global Infrastruktur Bonus 1710F

Hävstångscertifikat Global Infrastruktur Bonus 1710F är ett hävstångscertifikat med exponering mot den globala infrastruktursektorn, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 23 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Global Infrastruktur