Hävstångscertifikat

Carmignac Emerging Patrimoine 1712F

Det är fortsatt god ekonomisk tillväxt i flera delar av tillväxtmarknaderna, speciellt i Asien. Mycket tyder på att den samlade tillväxten växlar upp något det kommande året vilket är drivet av den globala tillväxten. Kinas ekonomi växten 6,9 % i årstakt första kvartalet vilket var över förväntan. Kina fortsätter sin kontrollerade inbromsning och väntas leverera en stabil tillväxt de kommande åren. Tillväxtmålet nåddes förra året tack vare ökade krediter, detta ökar dock riskerna i ekonomin vilket har lett till att myndigheterna har inlett kreditåtstramningar.  Den senaste statistiken har visat att dessa åtstramningar har fått önskad effekt. Industrisektorn fortsätter sannolikt att utvecklas svagt med anledning av att myndigheterna försöker styra bort ekonomin från kapital- och kreditintensiva sektorer. Tjänstesektorn som utgör hälften av ekonomin har hållit emot väl, när tillverkningsindustrin haft det besvärligt har tjänstesektorn växlat upp och tagit över och lär fortsätta driva tillväxten. 
 

Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine 1712F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index vars inriktning är mot fonden Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, med 4 års löptid. 

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Hävstångscertifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 4 år
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %) 
Inriktning: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine 
Nominellt belopp: 10 000 kr per hävstångscertifikat
Teckningskurs: 1 390 kr per hävstångscertifikat (exklusive courtage)
Emittent/Garant: Natixis Structured Issuance SA / Natixis
Garantrating: S&P: A / Moody's: A2
ISIN: LU1397432292

Sista anmälningsdag:                            

2 Februari 2018

 

Kredithybrid

Twin-Win Sydeuropa Bonus 1712A

Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus 1712A är en kredithybrid med exponering mot tre sydeuropeiska aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 72 %)
Bonuskupong: 32 % (indikativt, lägst 18 %)
Barriärnivå: 60 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Sydeuropa
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Women Leadership Lock-In 1712B

Certifikat Women Leadership Lock-In 1712B är ett certifikat med exponering mot aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20%
Inriktning: Women Leadership
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Kreditcertifikat

Europa High Yield 1712C

Kreditcertifikat Europa High Yield 1712C är ett kreditcertifikat med exponering mot europeiska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 7 år
Kupong: 7,75 % (indikativt, lägst 4,30 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Inriktning: Europeiska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Autocall Europeiska Banker Low Trigger 1712D

Certifikat Autocall Europeiska Banker Low Trigger 1712D är ett certifikat med exponering mot 4 europeiska bankaktier med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-3 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 10,25 % (indikativt, lägst 7,85 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 60 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Bper Banca, Commerzbank,
Credit Agricole & Santander 

 

 

Certifikat

Autocall Råvarubolag 1712E

Certifikat Autocall Råvarubolag 1712E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom råvarusektorn med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,25 % (indikativt, lägst 1,85 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Boliden, China Molybdenum,
Freeport-McMoRan & Rio Tinto