Obligation

Global Index 1802A

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner, även om den amerikanska tillväxten inte imponerar. De delar av ekonomin som tydligast uppvisar styrka är arbetsmarknaden i såväl USA som Europa, bättre tillväxt i Kina drivet av en bättre konjunktur samt ökade investeringar har drivit återhämtningen i flera Emerging Marketsländer. Den globala utvecklingen med bättre tillväxtutsikter och uppjusterade vinstprognoser har påverkat de globala aktiemarknaderna positivt. Den allt starkare konjunkturen innebär också att riskaptitten har kommit upp, detta bör rimligen medföra att centralbanker inte behöver stimulera lika mycket.  
 

Obligation Global Index 1802A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex. Placeringen har en löptid om 8 år.

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Obligation
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Löptid: 8 år
Deltagandegrad: 120 % (indikativt, lägst 70 %) 
Inriktning: Globalt aktieindex
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr per obligation
Emittent: Credit Suisse AG, London Branch
Emittentrating: S&P: A / Moody's: A1
ISIN: XS1764383474

Sista anmälningsdag:                            

16 Mars 2018

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 130 % (indikativt, lägst 75 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1802C

Kreditobligation USA High Yield 1802C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,71 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1802D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1802D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Gaming 1802E

Certifikat Autocall Gaming 1802E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom data- och TV-spelssektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-3 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 6,36 % (indikativt, lägst 3,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Activision Blizzard, NetEase, Nintendo
& Take-Two Interactive Software

 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1802F

Certifikat Autocall Semiconductor 1802F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarsektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,55 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

AMS, Cypress Semiconductor,
Micron Technology & NVIDIA