Obligation

Global Index 1803A

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner, även om den amerikanska tillväxten inte imponerar. De delar av ekonomin som tydligast uppvisar styrka är arbetsmarknaden i såväl USA som Europa, bättre tillväxt i Kina drivet av en bättre konjunktur samt ökade investeringar har drivit återhämtningen i flera Emerging Marketsländer. Den globala utvecklingen med bättre tillväxtutsikter och uppjusterade vinstprognoser har påverkat de globala aktiemarknaderna positivt. Den allt starkare konjunkturen innebär också att riskaptitten har kommit upp, detta bör rimligen medföra att centralbanker inte behöver stimulera lika mycket.  
 

Obligation Global Index 1803A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex. Placeringen har en löptid om 8 år.

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Obligation
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Löptid: 8 år
Deltagandegrad: 140 % (indikativt, lägst 90 %) 
Inriktning: Globalt aktieindex
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr per obligation
Emittent: Credit Suisse AG, London Branch
Emittentrating: S&P: A / Moody's: A1
ISIN: SE0010985440

Sista anmälningsdag:                            

4 Maj 2018

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 125 % (indikativt, lägst 70 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1803C

Kreditobligation USA High Yield 1803C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 9,1 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1803D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1803D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall FANA 1803E

Certifikat Autocall FANA 1803E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-sektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-4 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,50 % (indikativt, lägst 6,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 55 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Alibaba, Amazon, Facebook & Netflix

 

 

Certifikat

Autocall IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F

Certifikat IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-tjänstesektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 13 % (indikativt, lägst 8 %) per år
Utbetalande kupong: 3 % (Indikativt, lägst 1,5 %) var 4:e månad
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

GrubHub, NetApp, Square & YY