Obligation

Global Index 1805A

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner, även om den amerikanska tillväxten inte imponerar. De delar av ekonomin som tydligast uppvisar styrka är arbetsmarknaden i såväl USA som Europa, bättre tillväxt i Kina drivet av en bättre konjunktur samt ökade investeringar har drivit återhämtningen i flera Emerging Marketsländer. Den globala utvecklingen med bättre tillväxtutsikter och uppjusterade vinstprognoser har påverkat de globala aktiemarknaderna positivt. Den allt starkare konjunkturen innebär också att riskaptitten har kommit upp, detta bör rimligen medföra att centralbanker inte behöver stimulera lika mycket.  
 

Obligation Global Index 1805A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex. Placeringen har en löptid om 8 år.

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Obligation
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Löptid: 8 år
Deltagandegrad: 130 % (indikativt, lägst 80 %) 
Inriktning: Globalt aktieindex
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr per obligation
Emittent: Credit Suisse AG, London Branch
Emittentrating: S&P: A / Moody's: A1
ISIN: SE0011178441

Sista anmälningsdag:                            

22 Juni 2018

 

Kreditobligation

USA High Yield 1805B

Kreditobligation USA High Yield 1805B är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 8,6 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1805C

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1805C är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 % & 15 % var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall IT-Säkerhet 1805D

Certifikat Autocall IT-säkerhet 1805D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-säkerhetssektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 13,25 % (indikativt, lägst 7,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

FireEye, Sophos Group, Trend Micro & VMware

 

 

Certifikat

Autocall Digital Konsumtion Combo Low Trigger 1805E

Certifikat Digital Konsumtion Combo Low Trigger 1805E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12 % (indikativt, lägst 7 %) per år
Utbetalande kupong: 3 % (Indikativt, lägst 1,5 %) var 4:e månad
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Amazon, GrubHub, Netflix & Spotify