Certifikat

Global Infrastruktur Lock-In 1709B

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men den politiska osäkerheten kvarstår. Den förbättrade konjunkturbilden gäller de flesta länder och regioner. Den globala utvecklingen med bättre tillväxtutsikter och uppjusterade vinstprognoser har påverkat de globala aktiemarknaderna positivt där cykliska bolag har utvecklats starkt. Den allt starkare konjunkturen innebär också att riskaptiten har kommit upp, detta bör rimligen medföra att centralbanker inte behöver stimulera lika mycket.  Ekonomin i USA visar på förbättringar på bred front, både bland hushåll som företag. Kina ser ut att plana ut i en kontrollerad inbromsning samt att tillväxten i Europa visar på en uppväxling de senaste månaderna. Tillväxtländerna har stabiliserats något med högre råvarupriser som stöd. Trots osäkerheten finns det flera faktorer som talar för att världsekonomin växer de kommande åren. I de utvecklande ekonomierna ligger förtroendeindikatorer för företag och hushåll på nivåer som är förenliga med en relativt god tillväxt. Återhämtningen i den europeiska ekonomin är fortsatt intakt, ECB:s expansiva penningpolitik samt låga energipriser ger stöd åt den europeiska marknaden. I USA har fortroendet förbättrats på bred front och detta inleddes redan innan presidentvalet. Den starka tillväxten drivs dels av stimulanser inom infrastruktur, skattesänkningar samt investeringar inom energisektor som är en följd av USAs nya politik. Avmattningen fortsätter i Kina, men den senaste tidens har ekonomin utvecklats i linje med förväntningarna. Risker till vårt positiva scenario är de eventuella efterspel från de politiska risker som har sitt ursprung från folkomröstningen om EU-sammarbetet i Storbritannien, men även eventuella politiska konsekvenser av Trumps politik. Rent strukturellt befinner vi oss i en miljö där framförallt aktiemarknaden har förutsättningar att gynnas men att räntemarknaden börjar prisa in en försiktighet.

Certifikat Global Infrastruktur Lock-In 1709B är ett certifikat med exponering mot global infrastruktur, med 7 års löptid. Placeringen ger möjlighet till kapitalskydd och minimumavkastning om indexet/underliggande tillgång uppnått en inlåsningsnivå på ett halvårsvis observationsdatum.

Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Certifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 % av startkurs
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 % & 15 % observeras halvårsvis
Inriktning: Global Infrastruktur
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exklusive courtage)
Emittent/Garant: Credit Suisse AG, London Branch
Garantrating: S&P: A / Moody's: A1 
ISIN: SE0010297192
Sista anmälningsdag:                            20 Oktober 2017

 

Kredithybrid

Twin-Win Sverige Bonus 1709A

Kredithybrid Twin-Win Sverige Bonus 1709A är en kredithybrid med exponering mot ett svenskt aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 60 %)
Bonuskupong: 25,50 % (indikativt, lägst 18 %)
Barriärnivå: 75 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Sverige
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 27
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Autocall Digitala Livet 1709C

Certifikat Autocall Digitala Livet 1709C är ett certifikat med exponering mot 4 aktier med stark digital distribution och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,70 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Alibaba, Betsson, Expedia och Netflix

 

 

Certifikat

Autocall Svenska Bolag 1709D

Certifikat Autocall Svenska Bolag 1709D är ett certifikat med exponering mot 4 svenska aktier med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 11,57 % (indikativt, lägst 8 %) per år
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Ericsson, Millicom, Nordea och Skanska

 

Hävstångscertifikat

Women Leadership Bonus 1709E

Hävstångscertifikat Women Leadership Bonus 1709E är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett index som följer aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Women Leadership

 

Hävstångscertifikat

Nordic Yield Optimal 1709F

Hävstångscertifikat Nordic Yield Optimal 1709F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index med inriktning mot Norden, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 695 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: 4 Nordiska Fonder