Hävstångscertifikat

Nordic Yield Optimal 1707F

Återhämtningen fortsätter för de nordiska länderna, dock är det tudelat mellan de olika länderna. I Norge ser de negativa effekterna av kraftiga nedskärningar i oljesektorn att avta. Den norska ekonomin har fått hjälp av en expansiv penningpolitik med försavagad krona som följd, den stimulantia finanspolitiken gör att tillväxtbotten passerades i vintras. Tillväxten kommer att accelerera under 2017 drivet av såväl konsumtion som investeringar, dock kommer tillväxten att dämpas av minskade investeringar inom oljesektorn. Återhämtningen i Danmark fortsätter tack vare en stark arbetsmarknad som ger stöd åt konsumtionen. Finland har haft den största utmaningen men ekonomin ser bättre ut. Trots att den finländska ekonomin tappar fart jämfört med övriga Europa så går tillväxten så steg i rätt riktning. Arbetsmarknaden, konsumentförtroendet och byggsektorn går bättre och påverkar ekonomin positivt. 
 
Hävstångscertifikat Nordic Yield Optimal 1707F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index bestående av 4 nordiska fonder, med 4 års löptid.
 
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Hävstångscertifikat
Kapitalskydd: Nej
Löptid: 4 år
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %) 
Inriktning: 4 Nordiska Fonder
Nominellt belopp: 10 000 kr per hävstångscertifikat
Teckningskurs: 1 495 kr per hävstångscertifikat (exklusive courtage)
Emittent: Credit Suisse International
Emittentrating: S&P: A / Moody's: A1
ISIN: GB00BF5F2X13

Sista anmälningsdag:                            

1 September 2017

 

Kredithybrid

Twin-Win Asien Bonus 1707A

Kredithybrid Twin-Win Asien Bonus 1707A är en kredithybrid med exponering mot fyra asiatiska aktieindex, ett australiensiskt aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 65 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 11 %)
Barriärnivå: 75 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Asien och Australien
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 27
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Global Infrastruktur Lock-In 1707B

Certifikat Global Infrastruktur Lock-In 1707B är ett certifikat med exponering mot global infrastruktur, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60%
Inlåsningsnivå 5 %, 10 % & 15 % 
Inriktning: Global Infrastruktur
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1707C

Certifikat Autocall Semiconductor 1707C är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarindustrin och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,90 % (indikativt, lägst 2,20 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Advanced Micro Devices, Broadcom,
Cavium & Integrated Device Technology

 

 

Certifikat

Autocall IT-Säkerhet 1707D

Certifikat Autocall IT-Säkerhet 1707D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-säkerhetssektorn och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 1,16 % (indikativt, lägst 0,70 %) per månad
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Barracuda Networks, Cisco Systems,
FireEye & Fortinet

 

Hävstångscertifikat

Global Bonus 1707E

Hävstångscertifikat Global Bonus 1707E är ett hävstångscertifikat med exponering mot 10 globala bolag, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Globala bolag