Kredithybrid

Twin-Win Asien Bonus 1707A

Det är fortsatt god ekonomisk tillväxt i flera delar av tillväxtmarknaderna, speciellt i Asien. Mycket tyder på att den samlade tillväxten växlar upp något det kommande året vilket är drivet av den globala tillväxten. Kinas ekonomi växten 6,9 % i årstakt första kvartalet vilket var över förväntan. Kina fortsätter sin kontrollerade inbromsning och väntas leverera en stabil tillväxt de kommande åren. Tillväxtmålet nåddes förra året tack vare ökade krediter, detta ökar dock riskerna i ekonomin vilket har lett till att myndigheterna har inlett kreditåtstramningar.  Den senaste statistiken har visat att dessa åtstramningar har fått önskad effekt. Industrisektorn fortsätter sannolikt att utvecklas svagt med anledning av att myndigheterna försöker styra bort ekonomin från kapital- och kreditintensiva sektorer. Tjänstesektorn som utgör hälften av ekonomin har hållit emot väl, när tillverkningsindustrin haft det besvärligt har tjänstesektorn växlat upp och tagit över och lär fortsätta driva tillväxten. 

Kredithybrid Twin-Win Asien Bonus 1707A är en kredithybrid med exponering mot fyra asiatiska aktieindex, ett australiensiskt aktieindex och ett kreditindex, med cirka 5 års löptid. 

Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Kredithybrid
Kapitalskydd: Nej
Löptid: Cirka 5 år
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 65 %) 
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 11 %)
Barriärnivå: 75 % och 140 % av startkurs
Inriktning: Asien & Australien
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 27
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Emittent/Garant: SG Issuer / Societe Generale
Garantrating: S&P: A / Moody's: A2
ISIN: SE0010128074

Sista anmälningsdag:                            

1 September 2017

 

Certifikat

Global Infrastruktur Lock-In 1707B

Certifikat Global Infrastruktur Lock-In 1707B är ett certifikat med exponering mot global infrastruktur, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60%
Inlåsningsnivå 5 %, 10 % & 15 % 
Inriktning: Global Infrastruktur
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1707C

Certifikat Autocall Semiconductor 1707C är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarindustrin och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,90 % (indikativt, lägst 2,20 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Advanced Micro Devices, Broadcom,
Cavium & Integrated Device Technology

 

 

Certifikat

Autocall IT-Säkerhet 1707D

Certifikat Autocall IT-Säkerhet 1707D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-säkerhetssektorn och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 1,16 % (indikativt, lägst 0,70 %) per månad
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Barracuda Networks, Cisco Systems,
FireEye & Fortinet

 

Hävstångscertifikat

Global Bonus 1707E

Hävstångscertifikat Global Bonus 1707E är ett hävstångscertifikat med exponering mot 10 globala bolag, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Globala bolag

 

Hävstångscertifikat

Nordic Yield Optimal 1707F

Hävstångscertifikat Nordic Yield Optimal 1707F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index med inriktning mot Norden, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 695 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: 4 Nordiska Fonder