Kredithybrid

Twin-Win Sverige Bonus 1709A

Återhämtningen fortsätter för de nordiska länderna, dock är det tudelat mellan de olika länderna. I Norge ser de negativa effekterna av kraftiga nedskärningar i oljesektorn att avta. Den norska ekonomin har fått hjälp av en expansiv penningpolitik med försvagad krona som följd, den stimulerande finanspolitiken gör att tillväxtbotten passerades i vintras. Tillväxten kommer att accelerera under 2017 drivet av såväl konsumtion som investeringar, dock kommer tillväxten att dämpas av minskade investeringar inom oljesektorn. Återhämtningen i Danmark fortsätter tack vare en stark arbetsmarknad som ger stöd åt konsumtionen. Finland har haft den största utmaningen men ekonomin ser bättre ut. Trots att den finländska ekonomin tappar fart jämfört med övriga Europa så går tillväxten så steg i rätt riktning. Arbetsmarknaden, konsumentförtroendet och byggsektorn går bättre och påverkar ekonomin positivt. 

 

Kredithybrid Twin-Win Sverige Bonus 1709A är en kredithybrid med exponering mot ett svenskt och ett kreditindex, med cirka 5 års löptid. 

Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Kredithybrid
Kapitalskydd: Nej
Löptid: Cirka 5 år
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 60 %) 
Bonuskupong: 25,50 % (indikativt, lägst 18 %)
Barriärnivå: 75 % och 140 % av startkurs
Inriktning: Sverige
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 27
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)
Emittent/Garant: SG Issuer / Societe Generale
Garantrating: S&P: A / Moody's: A2
ISIN: SE0010297606

Sista anmälningsdag:                            

20 Oktober 2017

 

Certifikat

Global Infrastruktur Lock-In 1709B

Certifikat Global Infrastruktur Lock-In 1709B är ett certifikat med exponering mot global infrastruktur, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå 5 %, 10 % & 15 % 
Inriktning: Global Infrastruktur
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Digitala Livet 1709C

Certifikat Autocall Digitala Livet 1709C är ett certifikat med exponering mot 4 aktier med stark digital distribution och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,70 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Alibaba, Betsson, Expedia och Netflix

 

 

Certifikat

Autocall Svenska Bolag 1709D

Certifikat Autocall Svenska Bolag 1709D är ett certifikat med exponering mot 4 svenska aktier med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 11,57 % (indikativt, lägst 8 %) per år
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Ericsson, Millicom, Nordea och Skanska

 

Hävstångscertifikat

Women Leadership Bonus 1709E

Hävstångscertifikat Women Leadership Bonus 1709E är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett index som följer aktier med kvinnligt ledarskap som tema, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Women Leadership

 

Hävstångscertifikat

Nordic Yield Optimal 1709F

Hävstångscertifikat Nordic Yield Optimal 1709F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index med inriktning mot Norden, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 695 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: 4 Nordiska Fonder