Kreditobligation

USA High Yield 1903A

Den höga BNP-tillväxten i omvärlden 2017 har följts av något svagare tillväxt i de flesta regioner i år. Även tillväxten i världshandeln har dämpats något under 2018, tillväxten i den globala ekonomin är förenlig med en mer normal tillväxt framöver. Den globala tillväxten väntas ändå vara relativt god kommande året och ge fortsatt stöd till konjunkturen även om tillväxten förväntas dämpas något de kommande åren. Sysselsättningen har stigit och arbetslösheten har sjunkit i de flesta länder och de finansiella förhållandena för privatpersoner och företag ser fortfarande goda ut.

Kreditobligation USA High Yield 1903A är en kreditobligation exponerad mot ett index av amerikanska företagsobligationer, med cirka 5 års löptid.

Basfaktablad
Marknadsföringsmaterial
Slutgiltiga Villkor
Teckningsanmälan
Kategori: Kreditobligation
Kapitalskydd: Nej
Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,05 % (indikativt, lägst 5,0 %) på årbasis,
utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Amerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr per kreditobligation 
Emittent/Garant: BNP Paribas Issuance B.V. / BNP Paribas S.A.
Garantrating: S&P: A / Moody's: Aa3
ISIN: SE0012377497

Sista anmälningsdag:                            

3 maj 2019

 

Certifikat

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B

Certifikat Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B är ett certifikat exponerad mot 4  aktier inom medicintekniksektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,65 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AbioMed, BioTelemetry,
DexCom & Tandem Diabetes Care

 

 

Certifikat

Autocall läkemedel garanterad kupong 1903C

Certifikat Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1903C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier inom bioteknologisektorn och läkemedelssektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 6,22 % (indikativt, lägst 4,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ACADIA PHARMACEUTICALS, Clovis Oncology,
Immunomedics & Intercept Pharmaceuticals