Försäkring

EXCEEDS RÅDGIVNING SYFTAR TILL ATT TILLSAMMANS MED DIG ELLER DITT FÖRETAG SKAPA EN HELHETSBILD SOM TAR HÄNSYN TILL LÅNGSIKTIGA OCH KORTSIKTIGA FINANSIELLA MÅL. EN DEL I DENNA OPTIMERING ÄR ATT FINNA DEN BÄSTA SPARFORMEN FÖR JUST DIG.

Utifrån parametrar såsom investeringens syfte, placeringshorisont, personlig riskbenägenhet och hur aktiv du är som investerare föreslår din rådgivare den sparform som är bäst lämpad. Exempel på möjliga sparformer är kapitalförsäkring, investeringssparkonto (ISK) eller värdepappersdepå.

För ytterligare information avseende försäkring och olika sparformer vänligen kontakta oss på 08-505 998 00 eller via formuläret nedan.