Anknutet ombud

Produktutbud

Exceed Capitals produktutbud är framtaget utifrån en analysdriven process baserad på marknadens rådande klimat och villkor. En investeringskommitté analyserar regelbundet tillgängliga produkter för att säkerställa att de lever upp till Exceed Capitals högt ställda kvalitetskrav. En ständigt pågående process med avsikt att ni som anknutet ombud har tillgång till ett produktutbud som är konkurrenskraftigt, kvalitativt och som skapar mervärde för investeraren.

Erbjudande

Som anknutet ombud till Exceed Capital får ni:
•Möjlighet att bedriva investeringsrådgivning, det vill säga rådge och distribuera finansiella tillståndspliktiga värdepapper till kund.
•Ett attraktivt och konkurrenskraftigt produktutbud framtaget av Exceed Capitals interna analys-, förvaltnings- och produktavdelning.
•Tillgång till en modern administrativ plattform med såväl depå och ISK som försäkringstjänster.
•Ta del av ersättning från fond på era kunders depåer samt en tydlig överblick över bolagets affärer och provisionsutbetalningar.

Vilka krav ställer Exceed Capital på sina anknutna ombud?

För att godkännas som anknutet ombud till Exceed Capital utförs enskild prövning för att säkerställa att utbudet lever upp till Exceed Capitals fastställda regler avseende bland annat verksamhet, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens. Ombudets verksamhet utvärderas såväl inför en anslutning som på löpande basis.

Exempel på krav:
•Samtliga rådgivare ska vara Swedsec-licensierade för att kunna utföra rådgivning.
•Samtliga finansiella instrument kopplade till investeringsrådgivning går via Exceed Capital. Dock ej råd kopplade till försäkringsförmedling.
•Att ni har en ansvarsförsäkring för den verksamhet som bedrivs.
 

Anknutet ombud broschyr