Kapitalförvaltning

Som fristående aktör har Exceed Capital alltid fördelen att kunna erbjuda produkter och lösningar som går hand i hand med vår syn på omvärlden.

Vårt fristående innebär att vi både har möjligheten att välja bland produkter från flera av världens främsta kapitalförvaltare, försäkringsbolag samt banker och möjligheten att utveckla egna produkter i samförstånd med våra experters omvärldsanalys.

Genom vår egen omvärldsanalys skapar vi oss en fristående uppfattning om situationen på de finansiella marknaderna. Denna ligger sedan till grund för vårt produkterbjudande och den rådgivning vi ger vid varje givet tillfälle. I vår förvaltning jobbar vi aktivt med modellportföljer som baseras på olika riskprofiler. Hela denna process beskriver vi själva som den röda tråden genom vår organisation.

Varje kund har sina egna förutsättningar, mål och förväntningar. Därför bygger vårt erbjudande på individuell anpassning av din portfölj, helt enligt dina specifika behov och förväntningar gällande placeringshorisont, avkastnings- och riskprofil. I tillägg till detta adderar vi en övergripande diversifieringsfilosofi över tillgångsslag och geografisk exponering.