Diskretionär förvaltning

Inom vår diskretionära förvaltning hanteras ditt kapital enligt de riktlinjer vi sätter upp tillsammans med dig. KAPITALET FÖRVALTAS UTIFRÅN DEN RISKPROFIL, DE AVKASTNINGSMÅL OCH DEN PLACERINGSHORISONT SOM DU SOM INVESTERARE ÖNSKAR.

Detta innebär att vi på daglig basis följer utvecklingen och gör omplaceringar av underliggande fonder i enlighet med det mandat vi har. Tjänsten bygger således inte på några standardiserade lösningar, utan istället på en helhet där förvaltningen är individuellt anpassad.

För mer information kontakta oss på 08-505 998 00.

Ta gärna del av månadsbreven nedan.

Månadsbrev December 2017
Månadsbrev november 2017
Månadsbrev oktober 2017
Månadsbrev september 2017
Månadsbrev augusti 2017
Månadsbrev juli 2017
Månadsbrev juni 2017
Månadsbrev maj 2017
Månadsbrev April 2017
Månadsbrev mars 2017
Månadsbrev februari 2017
Månadsbrev januari 2017
Månadsbrev december 2016
Månadsbrev November 2016
Månadsbrev Oktober 2016
Månadsbrev September 2016
Månadsbrev Augusti 2016
Månadsbrev Juli 2016
Månadsbrev Juni 2016
Månadsbrev Maj 2016
Månadsbrev April 2016
Månadsbrev Mars 2016
Månadsbrev Februari 2016
Månadsbrev Januari 2016
Månadsbrev December 2015
Månadsbrev November 2015
Månadsbrev Oktober 2015
Månadsbrev September 2015
Månadsbrev Augusti 2015
Månadsbrev Juli 2015
Månadsbrev Juni 2015
Månadsbrev Maj 2015
Månadsbrev April 2015
Månadsbrev Mars 2015