Fonder

Vi arbetar med ett selektivt men väldiversifierat fonderbjudande. I denna selekteringsprocess utvärderar vi kontinuerligt en stor mängd fonder. Vi träffar dessutom relevanta fondförvaltare på frekvent basis. Utifrån denna selekterade lista av fonder bygger vi sedan modellportföljer. Dessa har sin bas i olika risknivåer och förväntad avkastning.

För mer information kontakta oss på 08-505 998 00.