Strukturerade placeringar

Exceed har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1906A

Kreditobligation USA High Yield 1906A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      8,90 % (Indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Certifikat

Autocall Ny Konsumtion Fast Kupong 1906B

Certifikat Autocall Ny Konsumtion Fast Kupong 1906B är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 3,05 % (indikativt, lägst 1,90 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 85 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Beyond Meat, GrubHub,
Match Group & Uber Technologies

 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag 1906C

Certifikat Autocall Nordiska Bolag 1906C är ett certifikat exponerad mot 4 nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,42 % (indikativt, lägst 1,90 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Autoliv, Nokia, Nordea & Stora Enso

 

 

Hävstångscertifikat

Reforest'Action Human Capital Bonus 1906D

Hävstångscertifikat Reforest'Action Human Capital Bonus 1906D är ett hävstångscertifikat med exponering mot hållbart skogsbruk och ett hållbart index. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Emissionskurs: 1 500 kr Per Hävstångscertifikat
Investerat belopp: 1 700 kr Per Hävstångscertifikat
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %) 
Bonuskupong: 20 % (indikativt, lägst 15 %) 
Barriär Bonuskupong: 90 % av startkurs
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Hävstångscertifikat
Inriktning:

Hållbarhet

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.