Strukturerade placeringar

Exceed har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Autocall

Vaccinutvecklare Garanterad Kupong 2005A

Autocall Vaccinutvecklare Garanterad Kupong 2005A är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 2,60 % (indikativt, lägst 1,7 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

ALNYLAM PHARMACEUTICALS,
Gilead Sciences,
GlaxoSmithKline & Moderna

 

 

Autocall

Svenska Defensiva Bolag 2005B

Autocall Svenska Defensiva Bolag 2005B är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,54 % (indikativt, lägst 1,5 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

BillerudKorsnäs, Getinge B, ICA & SCA B

 

 

Autocall

Skogsbolag 2005C

Autocall Skogsboalg 2005C är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,50 % (indikativt, lägst 1,5 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 60 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

Metso, Stora Enso,
UPM-Kymmene & Weyerhaeuser

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.