Strukturerade placeringar

Exceed har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Obligation

Global Index 1803A

Obligation Global Index 1803A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex.

Löptid: 8 år
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad: 140% (indikativt, lägst 90%)
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp:  10 000 kr per obligation
Inriktning: Globalt aktieindex

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 125 % (indikativt, lägst 70 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1803C

Kreditobligation USA High Yield 1803C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 9,1 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1803D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1803D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall FANA 1803E

Certifikat Autocall FANA 1803E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-sektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-4 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,50 % (indikativt, lägst 6,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 55 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Alibaba, Amazon, Facebook & Netflix

 

 

Certifikat

Autocall IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F

Certifikat IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-tjänstesektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 13 % (indikativt, lägst 8 %) per år
Utbetalande kupong: 3 % (Indikativt, lägst 1,5 %) var 4:e månad
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

GrubHub, NetApp, Square & YY

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.