Exceed Select

Exceed Select - Trygg men inte tråkig
 

Exceed Select är en unik global allokeringsfond som aktivt allokerar mellan fyra tillgångsklasser beroende på marknadsklimat. Fonden har en systematisk, beprövad och robust investeringsprocess. Fondens regelverk tillåter mycket flexibel allokering mot aktiemarknaden - mellan 0 och 80 %. Detta ger förvaltarteamet möjlighet att snabbt och mycket effektivt anpassa fondens sammansättning efter rådande marknadsläge.

I liknande fonder är manöverutrymmet betydligt mindre (t ex 40 - 60 %), vilket ger otillräckliga möjligheter att anpassa placeringen efter upp- och nedgång på aktiemarknaden. Allokerings- och investeringsbeslut i Exceed Select följer en förutbestämd systematisk struktur, vilket minimerar inslaget av subjektiva bedömningar. Genom att kunna variera andelen aktierelaterade investeringar kraftigt, fungerar Exceed Select alltså kapitalbevarande när aktiemarknaden går ned, men har alla möjligheter att kapitalisera på uppgång. Exceed Select investerar i likvida tillgångar, vilket gör att en omsättning från max allokering till noll (och tvärtom) kan ske på bara några dagar.

Senaste NAV-kurs

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MÅNADSRAPPORT JULI 2017

MÅNADSRAPPORT JUNI 2017

EXCEED SELECT BROSCHYR
Exceed Select Faktablad
Exceed Select Fondbestämmelser
Exceed Select Informationsbroschyr