Strukturerade placeringar

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capitals strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna  på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1905A

Kreditobligation USA High Yield 1905A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong: 8,01 % (indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Företagsobligationer

 

Certifikat

Miljö Lock-in 1905B

Certifikat Miljö Lock-in 1905B följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning. 

Löptid: 6 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % Indikativt (Lägst 70%)
Inlåsningsnivåer 5%, 10%, 15%, 20% & 25% Indikativt
(lägst 15%) observeras var 4:e månad
Riskbarriär efter 6 år:   60 % av Startkurs
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Miljö

 

Certifikat

Autocall läkemedel garanterad kupong 1905C

Certifikat Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1905C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier inom bioteknologisektorn och läkemedelssektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 2,70 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ACADIA PHARMACEUTICALS, Array BioPharma,
Sarepta Therapeutics &
Ultragenyx Pharmaceutical

 

 

Certifikat

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1905D

Certifikat Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1905D är ett certifikat exponerad mot 4  aktier inom medicintekniksektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 2,62 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AbioMed, BioTelemetry,
DexCom & Tandem Diabetes Care

 

 

Certifikat

Autocall 5G-Teknik Combo Optimal Start

Certifikat Autocall 5G-Teknik Combo Optimal Start 1905E är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 19 % (Indikativt, lägst 12 %) per år   
Utbetalande kupong: 7 % (Indikativt, lägst 4 %) per år   
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AMD, CommScope Holding,
Lumentum Holdings & Xiaomi

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.