Strukturerade placeringar

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capitals strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna  på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Obligation

Global Index 1802A

Obligation Global Index är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex.

Löptid: 8 år
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad: 120% (indikativt, lägst 70%)
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp:  10 000 kr per obligation
Inriktning: Globalt aktieindex

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 130 % (indikativt, lägst 75 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1802C

Kreditobligation USA High Yield 1802C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,71 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1802D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1802D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Gaming 1802E

Certifikat Autocall Gaming 1802E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom data- och TV-spelssektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-3 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 6,36 % (indikativt, lägst 3,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Activision Blizzard, NetEase, Nintendo
& Take-Two Interactive Software

 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1802F

Certifikat Autocall Semiconductor 1802F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarsektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,55 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

AMS, Cypress Semiconductor,
Micron Technology & NVIDIA

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.