Strukturerade placeringar

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capitals strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna  på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Kreditbevis

USA High Yield 2001A

Kreditbevis USA High Yield 2001A är ett kreditbevis exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      5,95 % (Indikativt, lägst 4,90 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Kreditbevis

 

 

Tillväxtbevis

Miljö Lock-in 2001B

Tillväxtbevis Miljö Lock-in 2001B följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning.

Löptid: 6 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % Indikativt (lägst 70 %)
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 % och 15 % (lägst 5 %)
observeras var 4:e månad
Riskbarriär efter 6 år:   60 % av Startkurs
Inriktning: Miljö
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Tillväxtbevis

 

Autocall

Nordiska Läkemedelsbolag 2001C

Autocall Nordiska Läkemedelsbolag 2001C är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,27 % (indikativt, lägst 2,05 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

Elekta, Getinge, Orion & Sobi

 

Autocall

FinTech Fast Kupong 2001D

Autocall FinTech Fast Kupong 2001D är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 2,63 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

Afterpay Touch Group,
PagSeguro Digital, StoneCo & WireCard

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.