Rådgivning

GENOM MER ÄN TIO ÅRS ERFARENHET INOM ANALYS, FÖRVALTNING OCH STUKTURERADE PRODUKTER ANPASSADE FÖR INSTITUTIONELLA KUNDER HAR EXCEED CAPITAL EN GEDIGEN FÖRSTÅELSE FÖR INSTITUTIONERS UNIKA BEHOV.

Exceed Capitals institutionella rådgivare arbetar aktivt tillsammans med kunden. Utifrån stresstester, portföljanalys och analysdriven tillgångsallokering arbetar våra rådgivare för att hitta de bästa lösningarna för våra kunders unika behov.
Strukturerade placeringar är en naturlig del i en väldiversifierad portfölj; antingen som komplement till direktägande i aktier, fonder och obligationer eller som byggstenar i en portfölj av enbart strukturerade placeringar. Genom varierande löptid, marknadsexponering och risknivå kan vi anpassa placeringar efter varje investerares enskilda behov.

Därutöver erbjuder Exceed Capital fonder noggrant utvalda utifrån en standardiserad selekteringsprocess.

Exceed Capitals institutionella kunder är normalt sett långsiktiga placerare såsom; banker, fackförbund, försäkringsbolag, kommuner, landsting, pensionskassor och stiftelser.

Kontakta oss gärna för mer information om vår rådgivning för institutionella placerare på 08-505 998 00 eller via formuläret nedan.