Jag har klarat e-learningen ”De 17 Globala målen”!

Jag har nyss genomfört och blivit godkänd i Exceed e-learning om FN’s globala mål som är en del av Agenda 2030. Vill du veta mer om denna e-learning och hur Exceed arbetar med hållbar utveckling, besök: www.exceed.se/hallbar-utveckling/.

 
Globala målen för hållbar utveckling