Nyhet

BNP Paribas HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 1 april 2020. Se även bifogat tillägg för mer information.

Nedan placering berörs:

Kreditbevis USA High Yield 2001A med ISIN kod SE0013719150

För mer information, vänligen kontakta Exceed Capital på telefon: 08-505 998 00

BNP Paribas Supplement