Nyhet

BNP Paribas har uppdaterat dokumentationen

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 20 maj 2020. Se även bifogat tillägg för mer information. 

Nedan placering berörs:

Kreditbevis USA High Yield 2003A med ISIN kod SE0013960572

För mer information, vänligen kontakta Exceed Capital på telefon: 08-505 998 00

BNP Paribas Supplement