Nyhet

Credit Suisse har uppdaterat dokumentationen

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 9 november 2018. Se även bifogat tillägg för mer information.

Nedan placeringar berörs:

Hävstångscertifikat Miljö Bonus 1810F med ISIN kod GB00BFMWZ035

För mer information, vänligen kontakta Exceed Capital på telefon: 08-505 998 00.

Supplement 7 november 2018