Nyhet

CREDIT SUISSE HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 14 november 2018. Se även bifogat tillägg för mer information.

Nedan placeringar berörs:
Hävstångscertifikat Miljö Bonus 1808F med ISIN kod GB00BFMWZ035

För mer information, vänligen kontakta Exceed Capital på telefon: 08-505 998 00.

Global supplement 12 nov 2018
Article 8 notice