Nyhet

CREDIT SUISSE HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 26 februari 2019. Se även bifogat tillägg för mer information.

Nedan placeringar berörs:
AUTOCALL BIOTEKNOLOGI GARANTERAD KUPONG 1812C med ISIN kod SE0012012649

För mer information, vänligen kontakta Exceed Capital på telefon: 08-505 998 00.

Supplement 22 feb