Nyhet

CREDIT SUISSE HAR UPPDATERAT DOKUMENTATIONEN

I enlighet med prospektdirektivet så har alla investerare ångerrätt vid ett nytt tillägg till emittentens grundprospekt. Ångerrätten gäller fram t.o.m. den 11 mars 2019. Se även bifogat tillägg för mer information. Nedan placeringar berörs: Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1901C med ISIN kod SE0012229813 För mer information, vänligen kontakta Exceed Capital på telefon: 08-505 998 00

Global supplement