Nyhet

FÖRTIDA FÖRFALL AC BRIC PLUS/MINUS 1

AC BRIC PLUS/MINUS 1 med ISIN kod SE0005505013 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 2,75% den 25 januari 2018.