Nyhet

Förtida Förfall Autocall Global 1410G

Autocall Global 1410G med ISIN kod SE0006341814 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 8,50% den 20 december 2017.