Nyhet

Förtida Förfall Autocall Global 2

Autocall Global 2 med ISIN kod SE0005454444 förfaller i förtid och betalar ut nominellt belopp samt kupong om 9,0% den 18 december 2017.