Nyhet

Inlåsning av avkastning EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSBOLAG LOCKIN 1601D

EUROPEISKA FÖRSÄKRINGSBOLAG LOCKIN 1601D med ISIN kod SE0007922869 har uppnått en inlåsningsnivå om 15%. Placeringen har således blivit kapitalskyddad till 115%.