Nyhet

LEI-kod krävs för juridiska personer från den 3:e januari 2018

Vi vill härmed informera våra kunder och samarbetspartners om att ett nytt värdepappersregelverk träder i kraft från och med den 3:e januari 2018 (MiFIR/MiFID2). Det innebär bland annat att alla juridiska personer som handlar med värdepapper behöver skaffa en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna fortsätta med denna handel. Exempel på juridisk person är aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och ideell förening. Enskild firma eller enkelt bolag omfattas inte.

De nya reglerna gäller hos samtliga banker och värdepappersinstitut som erbjuder handel med värdepapper. Syftet är att stärka skyddet för den som handlar med värdepapper och underlätta identifieringen av köpare och säljare för berörda myndigheter. Kravet gäller även den som endast ska sälja av sitt innehav, men gäller för närvarande inte i handel med vanliga fonder.

Vad är en LEI-kod?

LEI är en internationell identifieringskod som används globalt för att identifiera juridiska personer inom EU. Registrering av koden ska ske hos samtliga banker och värdepappersinstitut inom EU. Du ansöker om LEI från en auktoriserad LEI-leverantör som finns listad på GLEIF-hemsidan exempelvis NordLEI eller Bloomberg.

En LEI-kod utfärdas normalt inom 5-10 bankdagar och brukar kosta cirka 750-1500 SEK att utfärda. Till det tillkommer en årlig avgift på mellan 500-1000 SEK. Handläggningstiden är normalt längre vid slutet av året, så vi rekommenderar att ansökan sker så snart som möjligt. En juridisk person utan LEI-kod den 3:e januari 2018 har nämligen inte möjlighet att handla med värdepapper.

När du har fått din LEI-kod ska du skicka den till oss på backoffice@exceed.se. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-505 99 877 eller läsa mer på Finansinspektionens hemsida.

LEI-kod krävs för juridiska personer från 3:e januari 2018