Nyhet

Mer än 71% av 1710 lanseringen fick förbättrade eller oförändrade villkor

1710A Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus: Deltagandegrad 100% - Bonuskupong 30% (Den indikativa villkoren var Deltagandegrad 100% och Bonuskupongen 32%).

1710B Certifikat Women Leadership Lock-in 1710B: Deltagandegrad 110% (Den indikativa deltagandegraden var 100%) Lockin 5% / 10% / 15% / 20%.

1710C Kreditcertifikat Europa High Yield: Kupong 8% (Den indikativa kupongen var 8.45%).

1710D Certifikat Autocall Electric Vehicle Value Chain: Kupong 11.25% (Den indikativa kupongen var 11%).

1710E Certifikat Autocall Semiconductors: Kupong 4.55% (Den indikativa kupongen var 3.75%).

1710F Hävstångscertifikat Global Infrastruktur Bonus: Deltagandegrad 100% - Bonuskupong 23% (De indikativa vilkoren var Deltagandegrad 100% och Bonuskupong 23%).

1710G Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine: Deltagandegrad 100% (Den indikativa deltagandegraden var 100%).