Nyhet

Placeringshändelse

På begäran av Life Funds EMEA AB kommer följande fonder att avvecklas; Life Emerging Market Bonds och Life High Yield Bonds.

Förvaltningsbolagets tillstånd att förvalta fonder har återkallats av Finansinspektionen, på förvaltningsbolagets begäran och förvaringsinstitutet har tagit över förvaltningen av fonderna. Sådan återkallelse utgör en "Förändring som påverkar förvaltningsbolaget, förvaringsinstitutet eller fondleverantör" -händelse enligt punkt 7.2.5 i prosektet för hävstångscertifikaten. Till följd av att förvaringsinstitutet övertar förvaltningen av fonderna kan fondandelar inte säljas eller inlösas, vilket utgör en "Avbrytelse av teckning eller inlösen" -händelse enligt punkt 7.2.3 i prosektet för hävstångscertifikaten.

Emittenten (Exane Finance) har givet denna händelse beslutat att lösa in hävstångscertifikaten till marknadsvärdet.
Marknadsvärde per hävstångscertifikat bestäms av beräkningsagenten (Exane Derivatives) så snart det är rimligt genomförbart efter att fondlikvidationen är avslutad. Innehavare av dessa instrument kommer att få kontantavräkning inom en tio (10) arbetsdagar efter det att beräkningsagenten har fastställts marknadsvärdet.

Följande placeringar påverkas med ISIN:

FR0012173813
FR0011980911
CH0281105491

För mer information vänligen kontakta Exceed på 08-505 99 800.

FR0012173813
FR0011980911
CH0281105491