Nyhet

Slutgiltiga villkor för emission 1712

1712A Kredithybrid Twin-Win Sydeuropa Bonus => 100% deltagandegrad och 49% bonuskupong, den indikativa deltagandegraden var 100% och bonuskupongen 32%.

1712B Certifikat Women leadership Lock-in => 125% deltagandegrad, den indikativa deltagandegraden var 100%.

1712C Kreditobligation High Yield Europa => 9.18% kupong, den indikativa kupongen var 7.75%.

1712D Autocall Europeiska Banker Low Trigger => 11.20% årlig ackumulerande kupong, den indikativa kupongen var 10.25%.

1712E Autocall Råvarubolag => 3.11% kvartalsvis ackumulerande kupong, den indikativa kupongen var 3.25%.

1712F Hävstångscertifikat Carmignac Emerging Patrimoine => 100% deltagandegrad, den indikativa deltagandegraden var 100%.