Introduktion

Samgåendet mellan Exceed och SGP innebär att vi tillsammans blivit en starkare aktör med större kompetens och ett bredare erbjudande. ALLT UNDER SAMMA VARUMÄRKE, EXCEED CAPITAL.

Sammanslagningen innebär även att vi erbjuder våra produkter och tjänster till privatpersoner, företag, institutioner och fristående förmedlare. Att vara tillgängliga och nytänkande finns i vår ryggrad, varför vi arbetar proaktivt med att erbjuda produkter som är anpassade för dina specifika behov och din riskbenägenhet. För din framtid.

I och med samgåendet bildas ett finanshus med över 20 000 kunder, lång erfarenhet av analys och förvaltning för såväl institutioner som privatpersoner och företag samt långa relationer med många av världens ledande investmentbanker.

Exceed Capital är ett privatägt värdepappersbolag och ägs alltså inte av något försäkringsbolag eller någon bank. Att vi är fristående gör att vi kan agera utefter en långsiktigt hållbar plan där du som kund kan vara säker på att de råd vi ger är de bästa utifrån din situation. Fristående innebär också att det står Exceed Capital fritt att välja de produkt- och tjänsteleverantörer vi anser vara bäst för tillfället. Vi utvärderar ständigt bankernas, försäkrings- och produktbolagens utbud för att kunna säkerställa att de lösningarna vi erbjuder är trygga, kvalitativa och prisvärda.