VD/Styrelse

VD


Jonas Dahlgren
 


 

STYRELSE


Gunnar Lindberg, Ordförande
Gunnar Lindberg arbetar sedan 2013 som egen konsult och har startat bolagen G Lindberg Konsult i Jönköping AB. Han har sedan 2017 ett uppdrag som COO för Herneco AB:s fem affärsområden och har tidigare arbetat med governance och ägarfrågor åt samma koncern. Gunnar har även drygt femton års erfarenhet från SEB där han haft en rad olika chefspositioner, bland annat som Vice president för SEB Baltic Holding AB samt som huvudansvarig för SEB:s verksamheter i Polen.


Martin Larsson, Ledamot
Martin Larsson är grundare av Svenska Garantiprodukter. Han har drygt 20 års erfarenhet av strukturerade placeringar från ett flertal banker och fondkommissionärer. 2004 lämnade han tjänsten som affärsområdeschef på Kaupthing för att arrangera och marknadsföra strukturerade placeringar i eget bolag. Hans kunskaper och kontaktnät bland världens investmentbanker borgar för att varje tillfälle tas tillvara på bästa sätt.


Kenneth Asplund, Ledamot
Kenneth Asplund bedriver konsultverksamhet via eget bolag och har tidigare varit verksam som jurist, senast som bolagsjurist.