VD/Styrelse

VD


Henrik Sundin
Henrik har 20 års erfarenhet från finansmarknaden. De första tio åren som jurist på UBS och Alfred Berg, därefter som VD för Max Matthiessen och senast som VD för Movestic Kapitalförvaltning.


 

STYRELSE


Kenneth Asplund, Ordförande
Kenneth Asplund är chefsjurist och förvärvsansvarig på IT-konsultbolaget EVRY Sverige. Han är medlem i EVRY Sveriges koncernledning och sitter som koncernrepresentant i flera av koncernens styrelser. Kenneth Asplund har tidigare haft liknande funktion inom Bure Equity och var dessförinnan advokat på Linklaters.


Lena Apler, Ledamot
Ordförande och grundare till Collector Finance & Law AB. Lena Apler har gedigen bakgrund från bank- och finansbranschen och har bland annat varit VD för Securum Finans samt arbetat på Bank Société Générale, Den norske Creditbank och SEB.


Martin Larsson, Ledamot
Grundare av Svenska Garantiprodukter. Drygt 20 års erfarenhet av strukturerade placeringar från ett flertal banker och fondkommissionärer. 2004 lämnade han tjänsten som affärsområdeschef på Kaupthing för att arrangera och marknadsföra strukturerade placeringar i eget bolag. Hans kunskaper och kontaktnät bland världens investmentbanker borgar för att varje tillfälle tas tillvara på bästa sätt.