Strukturerade placeringar

EXCEED CAPITAL HAR LÅNG ERFARENHET SOM OBEROENDE ARRANGÖR AV STRUKTURERADE PLACERINGAR, INVESTERINGSLÖSNINGAR SOM SKAPAS GENOM SAMMANSÄTTNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT SÅSOM OBLIGATIONER OCH OPTIONER. PLACERINGARNAS KONSTRUKTION GER INVESTERAREN MÖJLIGHET TILL SKRÄDDARSYDD AVKASTNING OCH REDUCERAD RISK.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1912A

Kreditobligation USA High Yield 1912A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      7,98 % (Indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Certifikat

Autocall Svenska Bolag Optimal Start 1912B

Certifikat Autocall Svenska Bolag Optimal Start 1912B är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,2 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

H&M, Millicom, Sobi & SSAB A

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag 1912C

Certifikat Autocall Nordiska Bolag 1912C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 13,0 % (indikativt, lägst 8,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   40 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ISS, Lundin Petroleum, Salmar & Stora Enso

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.