Strukturerade placeringar

EXCEED CAPITAL HAR LÅNG ERFARENHET SOM OBEROENDE ARRANGÖR AV STRUKTURERADE PLACERINGAR, INVESTERINGSLÖSNINGAR SOM SKAPAS GENOM SAMMANSÄTTNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT SÅSOM OBLIGATIONER OCH OPTIONER. PLACERINGARNAS KONSTRUKTION GER INVESTERAREN MÖJLIGHET TILL SKRÄDDARSYDD AVKASTNING OCH REDUCERAD RISK.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Kredithybrid

Twin-Win Asien Bonus 1707A

Kredithybrid Twin-Win Asien Bonus 1707A är en kredithybrid med exponering mot fyra asiatiska aktieindex, ett australiensiskt aktieindex och ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 65 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 11 %)
Barriärnivå: 75 % och 140 % av startkurs
Inriktning:  Asien och Australien
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 27
Teckningskurs: 10 000 kr per certifikat (exklusive courtage)

 

Certifikat

Global Infrastruktur Lock-In 1707B

Certifikat Global Infrastruktur Lock-In 1707B är ett certifikat med exponering mot global infrastruktur, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60%
Inlåsningsnivå 5 %, 10 % & 15 % 
Inriktning: Global Infrastruktur
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1707C

Certifikat Autocall Semiconductor 1707C är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarindustrin och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,90 % (indikativt, lägst 2,20 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Advanced Micro Devices, Broadcom,
Cavium & Integrated Device Technology

 

 

Certifikat

Autocall IT-Säkerhet 1707D

Certifikat Autocall IT-Säkerhet 1707D är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-säkerhetssektorn och med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 1,16 % (indikativt, lägst 0,70 %) per månad
Inlösenbarriär: 90 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Barracuda Networks, Cisco Systems,
FireEye & Fortinet

 

Hävstångscertifikat

Global Bonus 1707E

Hävstångscertifikat Global Bonus 1707E är ett hävstångscertifikat med exponering mot 10 globala bolag, med 5 års löptid. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Bonuskupong: 25 % (indikativt, lägst 16 %)
Investerat belopp: 1 800 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: Globala bolag

 

Hävstångscertifikat

Nordic Yield Optimal 1707F

Hävstångscertifikat Nordic Yield Optimal 1707F är ett hävstångscertifikat med exponering mot ett riskstabiliserat index med inriktning mot Norden, med 4 års löptid. 

Löptid: 4 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % (indikativt, lägst 70 %)
Investerat belopp: 1 695 kr (inkl. courtage)
Nominellt belopp: 10 000 kr
Inriktning: 4 Nordiska Fonder
 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.