Strukturerade placeringar

EXCEED CAPITAL HAR LÅNG ERFARENHET SOM OBEROENDE ARRANGÖR AV STRUKTURERADE PLACERINGAR, INVESTERINGSLÖSNINGAR SOM SKAPAS GENOM SAMMANSÄTTNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT SÅSOM OBLIGATIONER OCH OPTIONER. PLACERINGARNAS KONSTRUKTION GER INVESTERAREN MÖJLIGHET TILL SKRÄDDARSYDD AVKASTNING OCH REDUCERAD RISK.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital strukturerade placeringar skräddarsydda för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Bland våra kunder återfinns privatpersoner, företag och institutionella placerare så som försäkringsbolag, kommuner, landsting och stiftelser.

Kontakta oss gärna på 08-505 998 00 för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1908A

Kreditobligation USA High Yield 1908A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      8,96 % (Indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Kredithybrid

Konsumtion Bonus 1908B

Kredithybrid Konsumtion Bonus 1908B är en kredithybrid exponerad mot globala konsumtionsbolag, och ett kreditindex. Placeringen har en löptid om cirka 5 år.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad:     200 % (Indikativt, lägst 100 %)
Bonuskupong: 46,0 % (Indikativt, lägst 30,0 %)
Kupongbarriär efter cirka 5 år: 85 % av Startkurs
Kreditriskexponering: MARKIT ITRAXX EUROPE
CROSSOVER INDEX SERIES 31
Inriktning: Konsumtion
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

Certifikat

Reforest’Action Human Capital Lock-In 1908C

Certifikat Reforest’Action Human Capital Lock-In 1908C följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning.

Löptid: 7 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad 100 % Indikativt (Lägst 70 %)
Inlåsningsnivå:      5 % & 10 % (Lägst 5%)
observeras var 4:e månad
Riskbarriär efter 7 år:      60 % av Startkurs
Inriktning: Miljö
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

Certifikat

Autocall FinTech Fast Kupong 1908D

Certifikat Autocall FinTech Fast Kupong 1908D är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 2,77 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Afterpay Touch Group, PagSeguro Digital,
StoneCo & Wirecard

 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag Combo 1908E

Certifikat Autocall Nordiska Bolag Combo 1908E är ett certifikat exponerad mot 4 nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,45 % (indikativt, lägst 7,0 %) per år
Ovillkorad kupong:  4,0 % (indikativt, lägst 2,0 %) per år
Inlösenbarriär: 75 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Metsä Board, Millicom,
Salmar & UPM-Kymmene

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.