Marknadskurser

Exceed Capital har från och med den 2 september 2020 överlåtit all market making av Exceed arrangerade strukturerade placeringar till Strukturinvest Fondkommission (FK) AB.
Marknadsinformation återfinns nu på Strukturinvests hemsida., www.strukturinvest.se.