Aktuell emission

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1903A

Kreditobligation USA High Yield 1903A är en kreditobligation exponerad mot ett index av amerikanska företagsobligationer, med cirka 5 års löptid.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,05 % (indikativt, lägst 5,0 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Amerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr per kreditobligation

 

Certifikat

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B

Certifikat Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B är ett certifikat exponerad mot 4  aktier inom medicintekniksektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,65 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AbioMed, BioTelemetry,
DexCom & Tandem Diabetes Care

 

 

Certifikat

Autocall läkemedel garanterad kupong 1903C

Certifikat Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1903C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier inom bioteknologisektorn och läkemedelssektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 6,22 % (indikativt, lägst 4,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ACADIA PHARMACEUTICALS, Clovis Oncology,
Immunomedics & Intercept Pharmaceuticals