Aktuell emission

Aktuell emission

Obligation

Global Index 1803A

Obligation Global Index 1803A är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex.

Löptid: 8 år
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad: 140% (indikativt, lägst 90%)
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp:  10 000 kr per obligation
Inriktning: Globalt aktieindex

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics Optimal Start 1803B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 125 % (indikativt, lägst 70 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1803C

Kreditobligation USA High Yield 1803C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 9,1 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1803D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1803D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall FANA 1803E

Certifikat Autocall FANA 1803E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-sektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-4 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,50 % (indikativt, lägst 6,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär: 55 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Alibaba, Amazon, Facebook & Netflix

 

 

Certifikat

Autocall IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F

Certifikat IT-tjänster Combo Low Trigger 1803F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom IT-tjänstesektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 13 % (indikativt, lägst 8 %) per år
Utbetalande kupong: 3 % (Indikativt, lägst 1,5 %) var 4:e månad
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

GrubHub, NetApp, Square & YY