Aktuell emission

Aktuell emission

Obligation

Global Index 1802A

Obligation Global Index är en kapitalskyddad strukturerad placering med exponering mot ett global aktieindex.

Löptid: 8 år
Kapitalskydd: 100 % av nominellt belopp
Deltagandegrad: 120% (indikativt, lägst 70%)
Teckningskurs: 10 000 kr per obligation (exklusive courtage)
Nominellt belopp:  10 000 kr per obligation
Inriktning: Globalt aktieindex

 

Kredithybrid

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B

Kredithybrid Artificial Intelligence & Robotics 1802B är en kredithybrid med exponering mot AI, automation och robotteknik samt ett kreditindex.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 130 % (indikativt, lägst 75 %)
Inriktning:  AI & Robotteknik
Avkastningsexponering: Aktieindex
Kreditriskexponering: Markit Itraxx Europe Crossover Index Series 28
Teckningskurs: 10 000 kr per kredithybrid (exklusive courtage)

 

Kreditobligation

USA High Yield 1802C

Kreditobligation USA High Yield 1802C är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,71 % (indikativt, lägst 4,50 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer

 

 

Certifikat

Hållbarhet Lock-In 1802D

Certifikat Hållbarhet Lock-In 1802D är ett certifikat med exponering mot aktier med hållbarhet och miljö som tema, med 7 års löptid.

Löptid: 7 år
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %)
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % & 20% var 4:e månad
Inriktning: Hållbarhet
Teckningskurs: 10 000 per certifikat (exkl. courtage)
 

 

Certifikat

Autocall Gaming 1802E

Certifikat Autocall Gaming 1802E är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom data- och TV-spelssektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-3 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 6,36 % (indikativt, lägst 3,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Activision Blizzard, NetEase, Nintendo
& Take-Two Interactive Software

 

 

Certifikat

Autocall Semiconductor 1802F

Certifikat Autocall Semiconductor 1802F är ett certifikat med exponering mot 4 aktier inom halvledarsektorn, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,55 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

AMS, Cypress Semiconductor,
Micron Technology & NVIDIA