Aktuell emission

Aktuell emission

Kreditbevis

USA High Yield 2001A

Kreditbevis USA High Yield 2001A är ett kreditbevis exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      5,95 % (Indikativt, lägst 4,90 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Kreditbevis

 

 

Tillväxtbevis

Miljö Lock-in 2001B

Tillväxtbevis Miljö Lock-in 2001B följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning.

Löptid: 6 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % Indikativt (lägst 70 %)
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 % och 15 % (lägst 5 %)
observeras var 4:e månad
Riskbarriär efter 6 år:   60 % av Startkurs
Inriktning: Miljö
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Tillväxtbevis

 

Autocall

Nordiska Läkemedelsbolag 2001C

Autocall Nordiska Läkemedelsbolag 2001C är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,27 % (indikativt, lägst 2,05 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 70 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

Elekta, Getinge, Orion & Sobi

 

Autocall

FinTech Fast Kupong 2001D

Autocall FinTech Fast Kupong 2001D är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 2,63 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

Afterpay Touch Group,
PagSeguro Digital, StoneCo & WireCard