Aktuell emission

Aktuell emission

Autocall

Vaccinutvecklare Garanterad Kupong 2005A

Autocall Vaccinutvecklare Garanterad Kupong 2005A är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 2,60 % (indikativt, lägst 1,7 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

ALNYLAM PHARMACEUTICALS,
Gilead Sciences,
GlaxoSmithKline & Moderna

 

 

Autocall

Svenska Defensiva Bolag 2005B

Autocall Svenska Defensiva Bolag 2005B är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,54 % (indikativt, lägst 1,5 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

BillerudKorsnäs, Getinge B, ICA & SCA B

 

 

Autocall

Skogsbolag 2005C

Autocall Skogsboalg 2005C är en autocall exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,50 % (indikativt, lägst 1,5 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 60 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Autocall
Inriktning:

Metso, Stora Enso,
UPM-Kymmene & Weyerhaeuser