Aktuell emission

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1905A

Kreditobligation USA High Yield 1905A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong: 8,01 % (indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Företagsobligationer

 

Certifikat

Miljö Lock-in 1905B

Certifikat Miljö Lock-in 1905B följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning. 

Löptid: 6 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % Indikativt (Lägst 70%)
Inlåsningsnivåer 5%, 10%, 15%, 20% & 25% Indikativt
(lägst 15%) observeras var 4:e månad
Riskbarriär efter 6 år:   60 % av Startkurs
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Miljö

 

Certifikat

Autocall läkemedel garanterad kupong 1905C

Certifikat Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1905C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier inom bioteknologisektorn och läkemedelssektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 2,70 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ACADIA PHARMACEUTICALS, Array BioPharma,
Sarepta Therapeutics &
Ultragenyx Pharmaceutical

 

 

Certifikat

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1905D

Certifikat Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1905D är ett certifikat exponerad mot 4  aktier inom medicintekniksektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 2,62 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AbioMed, BioTelemetry,
DexCom & Tandem Diabetes Care

 

 

Certifikat

Autocall 5G-Teknik Combo Optimal Start

Certifikat Autocall 5G-Teknik Combo Optimal Start 1905E är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 19 % (Indikativt, lägst 12 %) per år   
Utbetalande kupong: 7 % (Indikativt, lägst 4 %) per år   
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AMD, CommScope Holding,
Lumentum Holdings & Xiaomi