Aktuell emission

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1910A

Kreditobligation USA High Yield 1910A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      10,30 % (Indikativt, lägst 5,50 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Certifikat

Reforest'Action Human Capital Lock-in 1910B

Certifikat Reforest'Action Human Capital Lock-in 1910B följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning.

Löptid: 7 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % Indikativt (lägst 70 %)
Inlåsningsnivå: 5 % Observeras var 4.e månad
Riskbarriär efter 7 år: 65 % av Startkurs
Inriktning: Miljö
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

Certifikat

Autocall Svenska Bolag 1910C

Certifikat Autocall Svenska Bolag 1910C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 11,0 % (indikativt, lägst 6,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Ericsson, H&M, SEB & Telia Company AB

 

 

Certifikat

Autocall Konsumtion Low Trigger 1910D

Certifikat Autocall Konsumtion Low Trigger 1910D är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,21 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 60 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Canada Goose, Coty, Kering &
Levi Strauss & Co

 

Certifikat

Certifikat Autocall IT-Tjänster Low Trigger 1910E

Certifikat Autocall IT-Tjänster Low Trigger 1910E är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,35 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 60 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

MongoDB, Ping An Healthcare and Technology,
SVB Financial Group & Twilio