Aktuell emission

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1906A

Kreditobligation USA High Yield 1906A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      8,90 % (Indikativt, lägst 5,75 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Certifikat

Autocall Ny Konsumtion Fast Kupong 1906B

Certifikat Autocall Ny Konsumtion Fast Kupong 1906B är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Fast kupong: 3,05 % (indikativt, lägst 1,90 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 85 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Beyond Meat, GrubHub,
Match Group & Uber Technologies

 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag 1906C

Certifikat Autocall Nordiska Bolag 1906C är ett certifikat exponerad mot 4 nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,42 % (indikativt, lägst 1,90 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   60 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Autoliv, Nokia, Nordea & Stora Enso

 

 

Hävstångscertifikat

Reforest'Action Human Capital Bonus 1906D

Hävstångscertifikat Reforest'Action Human Capital Bonus 1906D är ett hävstångscertifikat med exponering mot hållbart skogsbruk och ett hållbart index. 

Löptid: 5 år
Kapitalskydd: Nej
Emissionskurs: 1 500 kr Per Hävstångscertifikat
Investerat belopp: 1 700 kr Per Hävstångscertifikat
Deltagandegrad: 100 % (Indikativt, lägst 70 %) 
Bonuskupong: 20 % (indikativt, lägst 15 %) 
Barriär Bonuskupong: 90 % av startkurs
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Hävstångscertifikat
Inriktning:

Hållbarhet