Utbildning

Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Dessa investeringslösningar ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Strukturerade placeringar är en naturlig del i en väldiversifierad portfölj, antingen som komplement till fond- och aktieinvesteringar eller som byggstenar i en portfölj av enbart strukturerade placeringar. Genom varierande löptid, avkastningsprofil och risknivå kan dessa placeringar anpassas efter varje investerares enskilda behov. Därtill möjliggör strukturerade placeringar att investerare kan få tillgång till marknader de inte kan nå med traditionella instrument. Strukturerade placeringar låter dem också ta tillvara på speciella marknadsförutsättningar som kan ge gynnsamma villkor. Vanliga tillgångsslag är aktieindex, råvaror, räntor, valutor och fastighetsindex.
Det finns olika typer av strukturerade placeringar som kan definieras utifrån risk: Kapitalskyddade placeringar (t ex aktieindexobligationer), barriärberoendeplaceringar (t ex Autocalls och Sprintrar) samt hävstångsplaceringar (t ex Hävstångscertifikat/Warranter).

Bolagets strukturerade placeringar följer SPIS (Strukturerade Produkter i Sverige) branschkod för strukturerade placeringar

Läs mer om SPIS här: www.strukt.se

Läs mer om

Produkttyper

Läs mer

Risker

Läs mer