Introduktion

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital skräddarsydda strukturerade placeringar för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Kontakta oss gärna för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner på telefonnummer 08-505 998 37 eller via formuläret nedan.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1903A

Kreditobligation USA High Yield 1903A är en kreditobligation exponerad mot ett index av amerikanska företagsobligationer, med cirka 5 års löptid.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 7,05 % (indikativt, lägst 5,0 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Amerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr per kreditobligation

 

Certifikat

Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B

Certifikat Autocall Medicinteknik Garanterad Kupong 1903B är ett certifikat exponerad mot 4  aktier inom medicintekniksektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 2,65 % (indikativt, lägst 1,75 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

AbioMed, BioTelemetry,
DexCom & Tandem Diabetes Care

 

 

Certifikat

Autocall läkemedel garanterad kupong 1903C

Certifikat Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1903C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier inom bioteknologisektorn och läkemedelssektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 6,22 % (indikativt, lägst 4,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ACADIA PHARMACEUTICALS, Clovis Oncology,
Immunomedics & Intercept Pharmaceuticals

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.