Introduktion

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital skräddarsydda strukturerade placeringar för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Kontakta oss gärna för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner på telefonnummer 08-505 998 37 eller via formuläret nedan.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1810A

Kreditobligation USA High Yield 1810A är en kreditobligation med exponering mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 9,10 % (indikativt, lägst 5,0 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Teckningskurs: 10 000 kr per kreditobligation (exklusive courtage)

 

 

Certifikat

Asien Lock-In 1810B

Certifikat Asien Lock-In 1810B är ett certifikat med exponering mot två asiatiska aktieindex och ett australiensiskt aktieindex, med 7 års löptid. 

Löptid: 7 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad 100 % (indikativt, lägst 50%) 
Riskbarriär: 60 %
Inlåsningsnivå: 5 %, 10 %, 15 % Var 4:e månad
Inriktning Asien
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)

 

Certifikat

Autocall Digital Payment 1810C

Certifikat Autocall Digital Payment 1810C är ett certifikat med exponering mot fyra bolag som tillhandahåller digitala betalningslösningar, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 6,85 % (indikativt, lägst 4,0 %) per halvår
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär: 50 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:

Ingenico, PayPal, Square & Wirecard

 

 

Certifikat

Autocall Nordiska Bolag Combo 1810E

Certifikat Autocall Nordiska Bolag Combo 1810E är ett certifikat med exponering mot fyra nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall. 

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 12,75 % (indikativt, lägst 7,0 %) per år
Utbetalande kupong: 4,5 % (indikativt, lägst 2,0 %) per år
Inlösenbarriär: 85 %
Riskbarriär: 60 %
Teckningskurs: 10 000 kr Per Certifikat (exkl.courtage)
Underliggande bolag:     

Marine Harvest, Nordea, Norsk Hydro &
Vestas Wind Systems

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.