Introduktion

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital skräddarsydda strukturerade placeringar för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Kontakta oss gärna för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner på telefonnummer 08-505 998 37 eller via formuläret nedan.

Aktuell emission

Kreditobligation

USA High Yield 1910A

Kreditobligation USA High Yield 1910A är en kreditobligation exponerad mot nordamerikanska företagsobligationer.

Löptid: Cirka 5 år
Kapitalskydd: Nej
Kupong (År 1-5):      10,30 % (Indikativt, lägst 5,50 %) på årsbasis,
utbetalas kvartalsvis       
Inriktning: Nordamerikanska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

 

Certifikat

Reforest'Action Human Capital Lock-in 1910B

Certifikat Reforest'Action Human Capital Lock-in 1910B följer ett index av aktier med miljö och hållbarhet som tema. Möjlighet finns till inlåsning av minimumavkastning.

Löptid: 7 år
Kapitalskydd: Nej
Deltagandegrad: 100 % Indikativt (lägst 70 %)
Inlåsningsnivå: 5 % Observeras var 4.e månad
Riskbarriär efter 7 år: 65 % av Startkurs
Inriktning: Miljö
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat   

 

Certifikat

Autocall Svenska Bolag 1910C

Certifikat Autocall Svenska Bolag 1910C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 11,0 % (indikativt, lägst 6,0 %) per år
Inlösenbarriär: 80 %
Kupongbarriär: 60 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Ericsson, H&M, SEB & Telia Company AB

 

 

Certifikat

Autocall Konsumtion Low Trigger 1910D

Certifikat Autocall Konsumtion Low Trigger 1910D är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,21 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 60 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Canada Goose, Coty, Kering &
Levi Strauss & Co

 

Certifikat

Certifikat Autocall IT-Tjänster Low Trigger 1910E

Certifikat Autocall IT-Tjänster Low Trigger 1910E är ett certifikat exponerad mot 4 aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 3,35 % (indikativt, lägst 2,0 %) per kvartal
Inlösenbarriär: 60 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

MongoDB, Ping An Healthcare and Technology,
SVB Financial Group & Twilio

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.