Introduktion

Exceed Capital har lång erfarenhet som oberoende arrangör av strukturerade placeringar, investeringslösningar som skapas genom sammansättning av finansiella instrument såsom obligationer och optioner. Placeringarnas konstruktion ger investeraren möjlighet till skräddarsydd avkastning och reducerad risk.

Exceed Capital erbjuder institutionella placerare, företag och privatpersoner strukturerade placeringar i syfte att uppnå god riskjusterad avkastning.

Idag har bolaget ett av branschens mest erfarna produktutvecklingsteam, med erfarenhet från ledande investmentbanker, fondkommissionärer och värdepappersbolag. Med vår omvärldsanalys som utgångspunkt utvecklar Exceed Capital skräddarsydda strukturerade placeringar för våra kunders behov och optimerade utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Kontakta oss gärna för mer information om strukturerade placeringar och aktuella emissioner på telefonnummer 08-505 998 37 eller via formuläret nedan.

Aktuell emission

Kreditobligation

EUROPA High Yield 1901A

Kreditobligation Europa High Yield 1901A är en kreditobligation exponerad mot ett index av europeiska företagsobligationer, med cirka 5 års löptid.

Löptid: Cirka 5 år
Kupong: 8,52 % (indikativt, lägst 4,5 %) på årsbasis,
​utbetalas kvartalsvis
Inriktning: Europeiska företagsobligationer
Nominellt belopp: 10 000 kr per kreditobligation

 

Certifikat

Autocall Nordiska bolag smart minne 1901B

Certifikat Autocall Nordiska Bolag Smart Minne 1901B är ett certifikat exponerad mot 4 nordiska aktier, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Ackumulerande kupong: 5,18 % (indikativt, lägst 2,50 %) per halvår
Inlösenbarriär: 75 %
Kupongbarriär: 50 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

Genmab, Fortum, Orion & Pandora

 

 

Certifikat

Autocall läkemedel garanterad kupong 1901c

Certifikat Autocall Läkemedel Garanterad Kupong 1901C är ett certifikat exponerad mot 4 aktier inom bioteknologisektorn och läkemedelssektorn, med möjlighet till förtida förfall.

Löptid: 1-5 år
Kapitalskydd: Nej
Garanterad kupong: 6,0 % (indikativt, lägst 4,5 %) per halvår
Inlösenbarriär: 85 %
Riskbarriär efter 5 år:   50 %
Nominellt belopp: 10 000 kr Per Certifikat
Inriktning:

ACADIA PHARMACEUTICALS, MYRIAD GENETICS,
SAREPTA THERAPEUTICS & TAKEDA PHARMACEUTICAL

 

 

Marknadskurser

 

Här kan du se aktuella värden på redan emitterade strukturerade placeringar.