Din hållbarhetspartner

Vi har en viktigt roll i våra kunders hållbarhetsarbete. Vi har långsiktiga samarbeten som präglas av drivkraft, engagemang och medmänsklighet. Vi vill vara en del av våra kunders lösningar till ett hållbart företagande. Som hållbarhetspartner arbetar vi strategiskt tillsammans med ledningsgruppen, är ett bollplank till VD och ägare, implementerar operativa processer och stöttar med aktiviteter för att driva aktiviteter i mål.
Vi vill vara din hållbarhetsavdelning!

Utbildning & engagemang

Med vår digitala plattform kan du utbilda, förankra och analysera ert hållbarhetsarbete

Tjänster

Vi hjälper er med hållbarhetsstrategi, hållbarhetsrapporter och aktiviteter för att komma igång

Konsulter

Våra konsulter fungerar som katalysatorer och tillför nya perspektiv till er organisation

Hållbarhetschef på abonnemang

För dig som behöver kontinuerlig stöttning men bara några
få timmar per månad

Ett verktyg med tre syften

Med vår digitala plattform vill vi hjälpa er att i ert hållbarhetsarbete genom att utbilda er i vad hållbarhet är, hjälpa er att förankra ert arbete och analysera vad er organisation tycker. 

Skapa engagemang genom att ha ett gemensamt ansvar för ert hållbarhetsarbete. Genom att öka medarbetarnas kompetens och skapa delaktighet skapar ni förutsättningar för att driva ett bra hållbarhetsarbete. 

Utbilda

Det här är e-learning som utbildar i hållbarhet och de globala målen. 

Förankra

På ett enkelt sätt förankrar ni ert hållbarhetsarbete i organisationen och får in synpunkter på ert arbete.

Analysera

Genom en intressentanalys får ni fram vad organisationen tycker är väsentligt.

Våra tjänster för ett hållbart företagande

Vi hjälper företag att starta upp, implementera och utveckla sitt hållbarhetsarbete och vara stolta över att de driver ett hållbart företag. 

 • Hållbarhetstrategi och målsättningar
 • Kartläggning av hållbarhetsrisker
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Aktiviteter som hjälper er att nå era mål
 • Workshops
 • Inspirationsföreläsningar

Våra konsulter ger nya insikter

En konsult ska vara både kompetent för rollen och tillföra nya perspektiv till verksamheten. Vi har både egna konsulter och samarbete med underkonsulter för att matcha varje uppdrag med rätt kompetens. 

 • Hållbarhetsspecialist 
 • Hållbarhetskoordinator 
 • Hållbarhetskommunikatör 
 • Hållbarhetsstrateg
 • Projektledare 
 • Hållbarhetsutvecklare

Hållbarhetspartner på abonnemang

En tjänst för dig behöver ha rådgivning och coachning för att styra ert hållbarhetsarbete i rätt riktning och behöver kontinuerlig hjälp men kanske bara några timmar per månad. 

Managementstöd

En inhouse Hållbarhetschef som stöttar ledningsgrupp och bidrar med nya perspektiv

Styrning

Få stöd i att ta fram en strategi och plan hur ni ska arbeta för att nå resultat

Rådgivning

När du behöver hjälp i specifika frågor

Genomlysning

Vi hjälper er att utvärdera ert hållbarhetsarbete

Det här står vi för

Vad tror vi på
Vi tror på att alla organisationer
kan bidra till en bättre värld för kommande generationer.

Vad vi vill
Vi vill inspirera, skapa engagemang, sprida kunskap och hjälpa företag att utvecklas i sin hållbarhetsresa och nå sina mål.

Vad vi gör
Vi gör det genom att vi utbildar våra kunder i hållbarhet och de globala målen, vi hjälper våra kunder att förankra sitt hållbarhetsarbete, vi stöttar företag med strategiska och operativa tjänster och vi har erfarna hållbarhetskonsulter som tar sig an längre uppdrag för att stötta kunder i deras arbete.

Kontakta oss

Våra Samarbetspartners